creationandmotion

www.creationandmotion.com

Spoločnosť Creation & Motion, s.r.o.: IČO: 44855257, DIČ: 2022860301, IČ DPH: SK2022860301, EČP: 615731100032, Č. ú.: 2620186490/1100.Adresa: Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice.Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 24851/N.
Spoločnosť Creation & Motion prevádzkuje The Loft Bar a prenajíma priestory tohto baru.

Turnaj The Loft Baru vo FIFA (2014) by Electronic Arts Sports

> štatút <

 1. Turnaj vo FIFA 2014 usporadúva spoločnosť Creation & Motion, s.r.o.
 2. Účastníkom turnaja sa rozumie hráč.
 3. Prvá cena turnaja je 500,- Eur.
 4. Turnaja sa môžu zúčastniť osoby od 15 rokov samostatne, do 15 rokov len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 5. Turnaj sa uskutoční včas upresnenom dátume v priestoroch The Loft Baru, Mlynská 1, Levice (https://www.facebook.com/The.Loft.Bar.Levice).
 6. Predkolá sa uskutočnia včas upresnenom dátume v priestoroch The Loft Baru, Mlynská 1, Levice (https://www.facebook.com/The.Loft.Bar.Levice).
 7. Pre turnaj a predkolá platia nasledovné pravidlá:
  1. Predkolá, ako aj turnaj bude vždy organizovaný pre 8/16 hráčov.
  2. Vždy pred začiatkom predkola/turnaja si budú hráči pozvaní na pódium, aby si vylosovali mužstvo, za ktoré budú hrať.
  3. Z predkola postupuje do turnaja vždy iba 1 hráč = víťaz.
  4. Vo finále si podľa vzájomnej dohody účastníci môžu ale nemusia vybrať team. Ak sa nedohodnú, teamy si budú losovať, ako pri predkolách
 8. Na turnaj je možné sa prihlásiť dvoma spôsobmi, vždy v dvoch krokoch:

Ako sa prihlásiť na turnaj:

1. spôsob - vyhraj účasť na turnaji v ktoromkoľvek predkole (prihlasovací poplatok za účasť na predkole: 10,- Eur)
2. spôsob - priama účasť na turnaji úhradou poplatku za účasť na turnaji (prihlasovací poplatok za priamu účasť na turnaji je 100,- Eur).

Čo musí účastník pre to urobiť:

1. krok: Účastník dá like stránke https://www.facebook.com/TLB.turnaj.FIFA.2014 (kvôli možnosti kontaktovania prostredníctvom konta)
2. krok Účastník uhradí účastnícky poplatok na účet spoločnosti Creation and Motion, s.r.o., č.ú.: 2620186490/1100 (10,- alebo 100,- Eur)

 1. Officiálny plagát súťaže:

turnaj2

 

 

About the author

Who‘s behind this

Erik Cziria

Erik Cziria

Owner

cziria @ creationandmotion.com

Phone: + 421 (0)903 443 534